Jsem Chytrý dům EATON xComfort

Silné sluneční záření může obzvlášť v letních měsících pobyt uvnitř domu značně znepříjemnit.

Vnitřní nebo venkovní rolety a žaluzie jsou běžnými prostředky pro zastínění místností a ochranu před sluncem. Chladicí systémy mohou také velmi dobře udržovat požadovanou teplotu, ale mají značnou nevýhodu a tou je vysoká spotřeba elektrické energie. Než dojde k zapnutí klimatizace, vždy by měly být u  chytré elektroinstalace použity nejdříve rolety nebo žaluzie pro ochranu místností před přehřátím v době, když není nikdo doma. Ovšem pokud už uživatelé jsou přítomni, zpravidla si přejí manuální režim ovládání a vyřazení automatického ovládání.

Automaticky řízené rolety, žaluzie či markýzy se v systému chytré elektroinstalace xComfort postarají o zajištění zastínění, když svítí slunce a ovlivňuje vnitřní teplotu. Regulace se navrhují na řízení dle venkovní nebo vnitřní teploty, případně dle venkovní  intenzity anebo jejich vzájemnou kombinací. Ovládání rolet je nejčastěji centrálně dle světových stran dle osvětlenosti a teploty, případně jen dle místností anebo ve skupinách dle pater.

Smart Manager ví, kdy u Vás vychází a zapadá slunce. Když slunce zapadne nebo je nízká intenzita osvětlení, automaticky se rolety zatáhnout. V zimě zase stínící technika může pomoci ke snížení nákladů na vytápění. Když dům není momentálně užíván a svítí sluníčko, dojde k automatickému vytažení rolet pro akumulaci teploty.

Je také možné využít bezpečnostní funkce, které zatáhnou markýzu v případě silného větru nebo deště. V tomto případě dojde k zablokování bezdrátových tlačítek pro ovládání, aby například dítě nemohlo markýzu při velkém větru znovu vysunout.

 

Doporučená řešení řízení stínící techniky se systémem chytré elektroinstalace EATON xComfort:


• Roletové aktory ovládají žaluzie, rolety a markýzy samostatně anebo také ve skupinách dle pater nebo světových stran tak, jak potřebujete.
• Bezdrátová tlačítka, dálkové ovládače nebo smartphony ovládají zastínění jednotlivě nebo ve skupinách.
• Senzory deště a větru při špatném počasí zatáhnou markýzu nebo žaluzie. Zablokuje se ovládání z RF vypínačů, aby je například dítě nemohlo vytáhnout neodbornou manipulací, když je velký vítr nebo právě prší.
• Senzory venkovní teploty, pokojové termostaty a senzory osvětlenosti zajišťují automatické řízení.
• Časové funkce Smart Manageru pro automatické vytahování a zatahování rolet ráno a večer v pevný čas. Funkce astrohodiny ovládá rolety při východu nebo západu slunce bez nutnosti instalace soumrakového spínače, když jste zapomněli položit kabeláž na venkovní fasádu.
• Automatický a manuální režim funkce zastínění.
• Systém xComfort ovládá zastínění efektivně a bezpečné. Tímto způsobem se můžete vyhnout zbytečnému zapnutí chladící techniky a uspoříte značné energie.
• V zimním režimu mohou pomáhat rolety pro zvýšení teploty v místnosti. Když nejste doma, samy se vysunou při zvýšení teploty na jižní straně domu.

K ovládání rolet, žaluzií, záclon nebo markýz slouží bezdrátové roletové aktory. Obousměrná komunikace s řídící jednotkou Smart Manager je zajištěna na zabezpečené frekvenci 868,3 MHz. Tyto roletové aktory se používají pro ovládání elektrických pohonů 230 V, příjezdových bran a garážových vrat, které jsou řízeny ve dvou směrech a jsou vybaveny koncovým spínačem.

Přes oddělovací relé lze rovněž spínat stejnosměrné motory a pohony na malé napětí, nejčastěji motorové pohony vnitřních žaluzií, ovládání střešních oken, světelných kastlíků a podobně. V kombinaci s povětrnostní automatikou větru a deště lze využít rovněž bezpečnostní funkci, to znamená, že při dešti nebo silném větru se automaticky zatáhnou rolety do bezpečné pozice a zablokuje se místní ovládání tlačítek pro ruční ovládání po dobu nepřízně počasí.

Výstupy: 2 reléové kontakty 3 A / 230 VAC - odporová zátěž, kontakty s elektrickým blokováním.

Vstupy: 2 binární vstupy pro manuální ovládání pomocí klasických roletových tlačítek

K roletovému aktoru se připojuje vždy pouze jeden motorický pohon. Elektronická ochrana při tepelném přetížení aktoru je 50-55 °C. Tato ochrana odpojí motorický pohon. Zde je funkce s automatickým návratem. Ovládání je zajištěno například pomocí bezdrátového tlačítka, dálkové ovládače nebo smartphonu současně i s originálním ovládáním a to buď po jednotlivých žaluziích, nebo skupinách na základě vlastního uvážení.

Senzory deště a větru při špatném počasí zatáhnou markýzu nebo žaluzie. Zablokuje se ovládání z RF vypínačů, aby je například dítě nemohlo vytáhnout neodbornou manipulací, když je velký vítr nebo právě prší. Senzory venkovní teploty, pokojové termostaty a senzory osvětlenosti zajišťují spolu s řídící jednotkou automatické řízení. Další možností jsou časové funkce Smart Manageru pro automatické vytahování a zatahování rolet ráno a večer v pevný čas. Funkce astrohodiny ovládá rolety při východu nebo západu slunce bez nutnosti instalace soumrakového spínače.

Systém xComfort ovládá zastínění efektivně a bezpečně. Tímto způsobem se můžete vyhnout zbytečnému zapnutí chladící techniky a uspoříte značné množství energie. V zimním režimu mohou pomáhat rolety ke zvýšení
teploty v místnosti. Když nejste doma, samy se vysunou při zvýšení teploty na jižní straně domu.