Jsem Chytrý dům EATON xComfort

Systém chytré elektroinstalace xComfort od společnosti Eaton je flexibilní a škálovatelné řešení, které lze využít zejména v prostředí firem a komerčních budov. Stejně jako v domácím prostředí, xComfort nabízí bezdrátový systém chytré elektroinstalace a automatizace, který je navržen pro ovládání a monitorování všech možných technologií ve vaší firmě, s cílem zlepšit efektivitu, pohodlí, bezpečnost a docílit tak maximální úsporu energií.

xComfort Smart Manager

Jednotka Smart Manager

V rámci firemního prostředí může systém chytré elektroinstalace xComfort nabídnout několik výhod:

  • Vytápění a chlazení: Systém chytré elektroinstalace xComfort umožňuje řízení vytápění a chlazení s kompletním ovládání a kontrolou zdrojů vytápění, chlazení a jejich komplexní řízení, Jsou to zejména tepelná čerpadla, klimatizace, rekuperace, fotovoltaiky a další. Umožňuje upřednostňování zastínění před využitím klimatizací. Kompletní automatizaci z hlediska využití fotovoltaiky.
  • Rekuperace: Systém chytré elektroinstalace xComfort dokáže na základě vyhodnocování kvality vzduchu řídit rekuperační jednotky a v při případném požáru je i odstavit, nebo zablokovat.
  • Osvětlení: Systém chytré elektroinstalace xComfort umožňuje centrální ovládání osvětlení v různých prostorách vaší firmy. Můžete například vytvořit plánované scény pro různé časy dne, nebo nastavit automatické vypnutí osvětlení v nevyužívaných místnostech, což může přinést další úsporu energie.
  • Zabezpečení: Systém chytré elektroinstalace xComfort může být integrován i se zabezpečovacími zařízeními vaší firmy. To umožní centrální monitorování a  na základě výstupu ze zabezpečovacího systému, řízení a provedení požadovaných činností v systému xComfort při poplachu nebo jiných událostech.
  • Energy management: Systém chytré elektroinstalace xComfort umožňuje monitorování a správu energetického využití ve vaší firmě. Můžete sledovat spotřebu elektřiny, tepla a vody a identifikovat oblasti s vysokou spotřebou. To vám umožní provést opatření ke snížení nákladů na energie a zvýšení energetické účinnosti.
  • Integrovatelnost: Systém chytré elektroinstalace xComfort lze integrovat s dalšími inteligentními technologiemi a platformami, jako jsou chytrá zařízení, systémy správy budov nebo softwarové platformy pro řízení procesů ve firmě. To umožňuje vytvoření komplexního a integrovaného systému, který splňuje specifické potřeby a požadavky vaší firmy.

K integraci zařízení jiných výrobců vyvinula naše firma jednotku Controller CB02, která zajistí komunikaci a řízení technologií jako jsou tepelná čerpadla, klimatizace, rekuperace, fotovotkaiky, hudební systém SONOS, nebo možnost propojení se špičkovým hotelovým a restauračním systémem Agnis.

Controller CB0

Jednotka Controller CB02

Je však velmi důležité mít na paměti, že implementace systému xComfort a jednotky Controller CB02 v komerčním prostředí vyžaduje plánování, správnou instalaci a konfiguraci. Doporučujeme vše konzultovat s odborníkem nebo autorizovaným certifikovaným partnerem společnosti Eaton, který vám může poskytnout potřebou technickou podporu, montáž, realizovat celý projekt, programování a integraci.

Zde je odkaz na certifikované partnery v rámci České republiky: Certifikovaní partneři systému EATON xComfort