Jsem Chytrý dům EATON xComfort

18.9.2023 byla zveřejněna aktualizace xComfort Bridge V3.30 – Aplikace: V2.3.0

Zde jsou hlavní změny, ke kerým došlo.

 • Podpora tmavého režimu (Závisí na nastavení operačního systému)
 • Chytré scény.
  • Jsou podporovány chytré scény s podmínkami a automatickými funkcemi.
 • Zvýšení limitu připojených zařízení
  • Počet připojených zařízení se výrazně zvýšil. Předchozí omezení již neplatí.
  • Maximální počet místností byl zvýšen na 30 a maximální počet scén byl zvýšen na 50.
  • Volná místa pro připojení zařízení a scén se zobrazí na příslušné konfigurační stránce pouze v případě, že počet volných kanálů je menší než 20 % (oranžově) nebo 10 % (červeně).
 • Vylepšení funkce Vytápění a chlazení
  • Nyní je možné využít modul Chlazení; více informací v nápovědě.
  • Spínací a stmívací aktory nyní mohou být použity ve funkci Vytápění a Chlazení.
  • Podporuje přepínání módu Vytápění / Chlazení externím senzorem.
  • Možnost indikace módu Vytápění / Chlazení do cizích zařízení.
  • Podpora pokročilé regulace vytápěcích aktorů pro přesnější odezvy vytápění.
  • Podpora místností bez vytápěcího aktoru, nebo bateriové hlavice pro možnost aktivace sumárního aktoru.
  • Rozšíření funkcí v modulu vytápění a chlazení.
  • Podpora Jednoduchého režimu dotykového pokojového termostatu (Je potřeba aktualizace firmwaru dotykového pokojového termostatu na verzi V3.10U)
 • Podpora nových zařízení
  • Podpora 12ti kanálového dálkového ovladače, všech 12 kanálů může být použito jako tlačítko.
 • Vylepšení nápovědy a často kladených otázek
  • Kontextová stránka nápovědy
  • Tlačítka nápovědy na stránce konfigurace
 • Oznámení
  • Další možnosti oznámení
 • Vylepšení uživatelského rozhraní
  • Posuvník +/- pro změnu nastavené teploty na stránce klimatické místnosti
  • Plovoucí tlačítko + pro přidávání zařízení, scén, místností a časovačů
  • Ikona stavu pro aktory na stránce konfigurace
  • Stav pro akrory vytápění
  • Popis pro ikony provozních režimů klimatizace
  • Několik dalších vylepšení uživatelského rozhraní
 • Oprava chyb
  • Opraveno třídění senzorů, když je jejich počet extrémně vysoký.
  • Když je v místnosti používáno více aktorů vytápění a dojde k jeho výměně, zařízení může ztratit přiřazení k funkcí vytápění.
  • Zpoždění pro funkci "ZAP se zpožděním VYP" může být nově nastaven čas zpoždění až 12 hodin (nyní bylo možné nastavit zpoždění vypnutí maximálně na 60 minut).
  • Stránka vytápění: Přepnutí režimu vytápění z AUTO do jakéhokoliv jiného manuálního režimu zajistí, že se již režim AUTO nepřepíná tam a zpět.
  • Bateriová hlavice – Bateriová hlavice nyní pracuje s právně i s nastavenou odchylkou v záporných hodnotách.