Jsem Chytrý dům EATON xComfort

Sleva RF dle certifikace
RF Controller CB01 | RFCB01V2

RF Controller CB01 | RFCB01V2

Cena (bez DPH)
13 406,61 Kč
DPH (21%)
2 815,39 Kč
Cena (s DPH)
16 222,00 Kč

RF Controller CB01 pro centrální řízení technologií jiných výrobců a jejich integraci do systému EATON xComfort.

Výrobce:
Dostupnost :
Skladem (6)
Délka:
33 mm
Šířka:
160 mm
Výška:
90 mm
Hmotnost:
0.28 kg
SKU:
RFCB01V2
EAN:
9020221723220

 RF Controller CB01 pro centrální řízení technologií jiných výrobců a jejich integraci do systému EATON xComfort.

Použití

Tento produkt slouží k připojení systémů jiných výrobců k systému chytré elektroinstalace EATON xComfort. Připojením a naprogramováním se funkce jiných výrobců integrují do systému EATON xComfort. Jedná se zejména o tepelná čerpadla, rekuperace, klimatizace, zabezpečovací systémy, GSM moduly, relé EATON easy4 a další. Intergovali jsme již i řízení audio systému SONOS. Dále jsme integrovali hotelový a restaurační informační systém AGNIS. Připravujeme další novinky.

K integraci slouží:

 • 1 modifikovatelná LAN linka
  • protokol MODBUS TCP
 • 8 modifikovatelných digitálních vstupů, nebo výstupů
  • nezávislé vstupy nebo výstupy
  • funkce vstupů, nebo výstupů je konfigurovatelná ve webovém rozhraní
 • 4 modifikovatelné na sobě nezávislé linky RS485
  • nezávislé linky RS485 protokol MODBUS
  • nezávislé linky RS485 pro řízení DMX
  • nebo jejich kombinace změnou konfigurace ve webovém rozhraní
 • 1 modifikovatelná linka pro řízení DALI
 • Toolkits - skener pro vyhledávání zařízení na linkách
 • Hotelový a restaurační informační systém AGNIS

Základní informace

Rozhraní (interface) Vstupy/Výstupy:

 • Rozhraní RJ45
  • LAN, POE IEEE802.3af (2003)
  • Protokol MODBUS TCP
  • Konfigurovatelné nastavení ve webovém rozhraní
 • Rozhraní RS485
  • ochrana ESD, indikace zelenou a červenou LED
  • RS485 maximální zatížení do 32 zařízení na jednu linku
  • Protokol MODBUS RTU
  • Rychlost MODBUS RTU 1200, 2400, 4800, 9600, 38400, 57600 a 115200 kbs
  • Konfigurovatelné nastavení ve webovém rozhraní
 • Rozhraní RS232 volitelné (místo jednoho výstupu RS485 na požadavek)
 • Rozhraní RS485, RS232 indikace TX, RX zelená / červená LED
 • Rozhraní RS485 Protokol DMX512
  • Rychlost DMX512 250 000 kbs
  • Konfigurovatelné nastavení ve webovém rozhraní
 • Rozhraní 8x vstup / výstup (I/O)
  • 8 logických vstupů / výstupů s indikací červenou LED, volitelné nastavení ve webovém rozhraní
  • Ochrana výstupů / výstupů
  • Konfigurovatelné nastavení ve webovém rozhraní
 • Linka DALI
  • Standard DALI, DT8
  • ESD, isolační napětí 1500 V
  • Indikace zelená / červená LED
  • Konfigurovatelné nastavení ve webovém rozhraní
  • Řízení DALI (bez zdroje k DALI lince)
 • Toolkits
  • Skener linky DALI
  • Skener linek Modbus RS485 (RTU)
  • Skener linky Modbus TCP/IP

 

 • Hotové integrace
  • Hudební systém SONOS
  • Hotelový a restaurační informační systém AGNIS
 • Připravujeme
  • Nový způsob komunikace RF CB01 po LAN síti přímo s řídící jednotkou Smart Managerem
   • načtení všech zařízení v příslušné zóně
   • možnost výběru načteného zařízení ze seznamu
   • možnost vytvoření záznamu načteného zařízení a následné propojení
    • Modbus TCP
    • Modbus RS485
    • Hudební systém SONOS
    • Hotelový systém Agnis
    • DMX
    • DALI
    • Konfigurovatelné RS485 vloženými příkazy
    • 8 Binárních vstupů, nebo výstupů
   • Přenos veškerých statusových zpráv ze všech zařízení na linkách
   • Přenos měření - zejména spotřeba, příkon a další sledované veličiny
   • Přenos ze systému xComfort do všech linek

    

Manuál včetně příloh a příkladů

Přístupová práva: Certifikovaní partneři Eaton xComfort, Registrovaní odběratelé, Registrovaní zájemci

Aktualizace manuálu 13.03.2023.

Aktualizace Firmware 20.11.2023.

Aktualizace Firmware 1.2.22. Aktualizace obsahuje opravu mechanismu odesílání paketů přes CI modul a problémů s timeouty.

Historie:

Aktualizace Firmware 13.03.2023.

Aktualizace Firmware 1.2.20. Aktualizace obsahuje rozšíření možností ovládání a čtení stavů na zařízeních jiných výrobců. Rozšíření spočívá v možnosti na určitém registru ovládat a číst jednotlivé Bity.

Aktualizace Firmware 04.11.2022.

Aktualizace Firmware 1.2.19. Aktualizace obsahuje opravu výpočtů v ovládání analogových aktorů, kdy SHC vysílá procentuální výkon 0 - 100% se zaokrouhlením na celá čísla. RF Controller CB01 vysílal do zařízení třetích stran procentuální výkon na 2 desetinná místa. Od aktualizace firmware 1.2.19 RF Controller CB01 vysílá procentuální výkon stejně jako SHC zaokrouhlený na celá čísla.

Aktualizace Firmware 26.07.2022.

Aktualizace Firmware 1.2.17. Aktualizace obsahuje úpravy týkající se Rezervačního a hotelového systému AGNIS. Jedná se zejména o příkaz vypnuto při vymazání rezervace v systému AGNIS, zřízení datového bodu pro Reload z SHC a následné odeslání zpět do systému EATON xComfort.

Aktualizace Firmware 1.07.2022.

Aktualizace Firmware 1.2.15. Aktualizace obsahuje drobné úpravy týkající se odesílání statusů Rezervačního a hotelového systému AGNIS.

Aktualizace Firmware 30.06.2022

Aktualizace Firmware 1.2.14. Aktualizace obsahuje drobné úpravy týkající se protokolu DALI a časování DALI linky pro podporu dalších zařízení.

Aktualizace Firmware 26.05.2022.

Aktualizace Firmware 1.2.13. Aktualizace obsahuje drobné úpravy týkající se funkce "Remote restart", která v současné době funguje jen na povel zapnutí, text "Remote reset" byl přepsán na správné znění funkce "Remote restart". Dále byla provedena oprava chyb kopírování jedotlivých záznamů. Byla zrušena funkce odesílání první načtené hodnoty do SHC po restartu napájení a to z důvodu navázaných Maker v SHC. Dále byla provedena drobná oprava ukládání konfigurace RF Controlleru CB01.

Aktualizace Firmware 16.05.2022.

Aktualizace Firmware 1.2.11. Aktualizace obsahuje možnost v jednotlivých záznamech vypnou, nebo zapnout cyklické odesílání (Confirm time) stavu. V některých konfiguracích systému EATON xComfort není žádoucí odesílat cyklicky stavy a to vzhledem k navázaným makrům, která se automaticky spouští odesláním tohoto stavu. Proto je zde vytvořena možnost vypnutí cyklického odesílání. Dále v této verzi Firmware byla upravena linka DALI a to vzhledem k velkémmu množství i nekvalitních zdrojů pro linku DALI, které se objevují na trhu. V současné době RF Controller CB01 funguje i se zdroji nižšího napětí na této lince.

Aktualizace manuálu 14.04.2022

Aktualizace Firmware 1.2.9. Aktualizace obsahuje rozšíření protokolu DALI DT8 na všechny funkce, které jsou obsaženy v tomto protokolu. Funkce Jasu (Direct), funkce chromatičnosti (Tc), funkce kanálů 1 , 2 a 3 (RGB HSF) funkce kanálů 1 a 2 (RGB Dual), funkce kanálů 4 a 5 (WAF Dual) a funkce samostatných kanálů 1, 2, 3, 4 a 5 (Singel channel). U funkcí  Tc, RGB HSF, RGB Dual a WAF Dual bylo doprogramováno automatické míchání. To znamená, že jedním analogovým aktorem můžete řídit jas, druhým analogovým aktorem můžete řídit chromatičnost o teplé bílé až po studenou bílou. Dalším analogovým aktorem s funkcí RGB HSF řídíte plynulé míchání barev celého spektra a pod.

Aktualizace dále obsahuje v části konfigurace možnost aktivace datového bodu pro restart zařízení RF Controller CB01.

Aktualizace Firmware 15.02.2022. Vylepšení modulu hotelového a restauračního systému Agnis, Podpora ovládání DALI DT8

Aktualizace Firmware 1.2.7. Aktualizace obsahuje kontrolu funkčnosti FTP cesty k souboru hotelového a restauračního systému Agnis a možnost hlašení výsledku této kontroly do systému chytré elektroinstalace EATON xComfort. Aktualizace dále obsahuje zvýšení podpory řízení DALI. Rozhraní DALI (Digital Addressable Lighting Interface) slouží k ovládání osvětlení v domácí automatizaci, vybavení budov a někdy i stadionů (divadla, koncerty, filmová studia a pod. obvykle používají DMX512).  DALI Type 8, také známý jako DALI 209, je zařízení kompatibilní s DALI (zařízení typu 8), které umožňuje uživateli měnit intenzitu a barvu světla a dále teplotu bílé od teplé bílé po studenou bílou. (DT8 - Tc, souřadnice "x" a "y", RGBWAF)

Aktualizace Firmware 04.01.2022. Rozšíření konfigurace záznamů "Confirm time"

Aktualizace Firmware 1.2.6. Aktualizace obsahuje v jednotlivých záznamech prodloužení času "Confirm time" až na 600minut a drobnou opravu na zobrazování "Data loaded" na záložce Agnis.

Aktualizace Firmware 21.12.2021. Přidána záložka "Agnis" hotelový a restaurační informační systém AGNIS

Aktualizace Firmware 1.2.3. Byly přidány nové funkce. Je dostupná po zaplacení licence záložka "Agnis". Rozšíření o Hotelový a restaurační informační systém AGNIS automatizuje ovládání hotelových pokojů a apatrmánů ovládaných systémem EATON xComfort.

Aktualizace Firmware 06.12.2021. Přidána záložka "Toolkits" pro vyhledávání zařízení na linkách DALI a Modbus

Aktualizace Firmware 1.2.1. Byly přidány nové funkce. Je dostupná záložka "Toolkits", kde pomocí funkce skenování můžete hledat zařízení na linkách DALI, Modbus RS485 (RTU) a Modbus TCP/IP. Tím se velmi usnadní hledání zařízení na jednotlivých linkách.

Aktualizace Firmware 11.11.2021. Doplněny informace o lince DALI a informace o lince MODBUS RS485 z hlediska rychlostí.

Aktualizace Firmware 1.1.9. Přidána podpora dalších zařízení na linkách MODBUS RS485. Byly implementovány nové rychlosti linky. V současné době jsou podporovány rychlosti 1200, 2400, 4800, 9600, 38400, 57600 a 115200. Pokud bude vyžadována další podpora stačí zaslat požadavek e-mail.

 

Příklady konfigurace RF Controller CB01 ke stažení

Informační přehled

 
Powered by Phoca Cart