Jsem Chytrý dům EATON xComfort

Novinka
Sleva RF dle certifikace
Controller CB02 | CB02

Controller CB02 | CB02

Cena (bez DPH)
13 406,61 Kč
DPH (21%)
2 815,39 Kč
Cena (s DPH)
16 222,00 Kč

Controller CB02 pro centrální řízení technologií jiných výrobců a jejich integraci do systému EATON xComfort ve dvou variantách. Zákazníci, kteří mají zakoupený produkt ve verzi RF Controller CB01 mají nárok na bezplatnou licenci umožňující komunikaci po LAN síti.

Výrobce:
Dostupnost :
Skladem (6)
Délka:
33 mm
Šířka:
160 mm
Výška:
90 mm
Hmotnost:
0.28 kg
SKU:
CB02
EAN:
8590221724226

Varianty produktu

Controller CB02 *

Controller CB02 pro centrální řízení technologií jiných výrobců a jejich integraci do systému EATON xComfort.

Použití

Tento produkt slouží k připojení systémů jiných výrobců ke Smart Manageru systému chytré elektroinstalace EATON xComfort. Připojením a naprogramováním se funkce jiných výrobců integrují do systému EATON xComfort. Jedná se zejména o tepelná čerpadla, rekuperace, klimatizace, zabezpečovací systémy, GSM moduly, relé EATON easy4 a další. Intergovali jsme audio systém SONOS. Dále jsme integrovali hotelový a restaurační informační systém AGNIS. Připravujeme další novinky jako je komunikace s xComfort Bridge.

Ke každé původní verzi RF Controller CB01, která byla zakoupena před uvedením této nové verze Controller CB02, bude na vyžádání dodána zdarma licence na LAN komunikaci na základě zaslané MAC adresy.

K integraci slouží:

 • 1 modifikovatelná LAN linka
  • protokol MODBUS TCP
 • 8 modifikovatelných digitálních vstupů, nebo výstupů
  • nezávislé vstupy nebo výstupy
  • funkce vstupů, nebo výstupů je konfigurovatelná ve webovém rozhraní
 • 4 modifikovatelné na sobě nezávislé linky RS485
  • nezávislé linky RS485 protokol MODBUS
  • nezávislé linky RS485 pro řízení DMX
  • nebo jejich kombinace změnou konfigurace ve webovém rozhraní
 • 1 modifikovatelná linka pro řízení DALI
 • Toolkits - skener pro vyhledávání zařízení na linkách
 • Hotelový a restaurační informační systém AGNIS

Základní informace

Rozhraní (interface) Vstupy/Výstupy:

 • Rozhraní RJ45
  • LAN, POE IEEE802.3af (2003)
  • Protokol MODBUS TCP
  • Konfigurovatelné nastavení ve webovém rozhraní
 • Rozhraní RS485
  • ochrana ESD, indikace zelenou a červenou LED
  • RS485 maximální zatížení do 32 zařízení na jednu linku
  • Protokol MODBUS RTU
  • Rychlost MODBUS RTU 1200, 2400, 4800, 9600, 38400, 57600 a 115200 kbs
  • Konfigurovatelné nastavení ve webovém rozhraní
 • Rozhraní RS232 volitelné (místo jednoho výstupu RS485 na požadavek)
 • Rozhraní RS485, RS232 indikace TX, RX zelená / červená LED
 • Rozhraní RS485 Protokol DMX512
  • Rychlost DMX512 250 000 kbs
  • Konfigurovatelné nastavení ve webovém rozhraní
 • Rozhraní 8x vstup / výstup (I/O)
  • 8 logických vstupů / výstupů s indikací červenou LED, volitelné nastavení ve webovém rozhraní
  • Ochrana výstupů / výstupů
  • Konfigurovatelné nastavení ve webovém rozhraní
 • Linka DALI
  • Standard DALI, DT8
  • ESD, isolační napětí 1500 V
  • Indikace zelená / červená LED
  • Konfigurovatelné nastavení ve webovém rozhraní
  • Řízení DALI (bez zdroje k DALI lince)
 • Toolkits
  • Skener linky DALI
  • Skener linek Modbus RS485 (RTU)
  • Skener linky Modbus TCP/IP

 

 • Hotové integrace
  • Hudební systém SONOS
  • Hotelový a restaurační informační systém AGNIS
 • Připravujeme
  • Komunikace RF CB02 po LAN s xComfort Bridge

    

Manuál včetně příloh a příkladů

Přístupová práva: Certifikovaní partneři Eaton xComfort, Registrovaní odběratelé, Registrovaní zájemci

Aktualizace manuálu 01.12.2023.

Připravujeme

Firmware

Přístupová práva: Certifikovaní partneři Eaton xComfort, Registrovaní odběratelé, Registrovaní zájemci

Aktualizace Firmware 06.02.2024.

Aktualizace Firmware 2.0.14. Provedena kompletní závěrečná optimalizace LAN komunikace mezi CB02 a SHC

Příklady integrací podle výrobců

Integrace podle výrobců

Materiály k volnému stažení

Historie:

Aktualizace Firmware 03.02.2024.

Aktualizace Firmware 2.0.12 a 2.0.13. Přidána detekce přítomnosti RF modulu. Přidán status ve stavovém řádku pro SHC-LAN a SHC-RF. Dále byla znepřístupněna možnost vybrat na záznamech komunikaci RF pokud není fyzicky RF modul přítomný. Oprava chyby při změně portu CB02. Změna portu způsobila nefunkční web rozhraní, dokud se CB02 fyzicky nerestartoval a nenačetl si nový nastavený port. Při jakékoliv změně portu, nebo statické IP adresy se po uložení změn automaticky CB02 restartuje. Tím je umožněno dělat tyto změny na dálku bez osobní přítomnosti v místě instalace CB02. Dále byla implementována analogová chybová hodnota -999,9. Pokud MODBUS vrátí chybovou hlášení u analogové hodnoty, tak už se nebude zobrazovat poslední uložená analogová hodnota, jak tomu bylo doposud, ale zobrazí se hodnota -999,9, která bude označovat chybu spojení. Dále byla opravena chyba načítání binárních hodnot z jednotlivých bitů a jejich přenos do SHC.

Aktualizace manuálu 01.12.2023.

Aktualizace Firmware 2.0.11. Vyjmutí zařízení (kamery přidané do SHC) z podpory CB02. Oprava přepočtu analogových hodnot - teplot zasílaných po LAN do SHC.

Aktualizace Firmware 20.01.2024

Aktualizace Firmware 2.0.10. Oprava přepočtu hodnot MODBUS teplot zasílaných po LAN do SHC.

Aktualizace Firmware 10.01.2024

Aktualizace Firmware 2.0.9. Aktualizace obsahuje novou LAN komunikaci a původní RF komunikaci. Firmware je plně kompatibilní a lze ho použít i na původní verzi RF Controller CB01.

Ke každé původní verzi RF Controller CB01, která byla zakoupena před uvedením této nové verze, bude na vyžádání dodána zdarma licence na LAN komunikaci na základě zaslané MAC adresy.

 

Firmware od verze 2.x.x jsou plně kompatibliní s doposud prodávaným RF Controllerem CB01.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizace Firmware 20.11.2023.

Aktualizace Firmware 1.2.22. Aktualizace obsahuje opravu mechanismu odesílání paketů přes RF modul a odstranil se problém s timeouty.

Aktualizace Firmware 13.03.2023.

Aktualizace Firmware 1.2.20. Aktualizace obsahuje rozšíření možností ovládání a čtení stavů na zařízeních jiných výrobců. Rozšíření spočívá v možnosti na určitém registru ovládat a číst jednotlivé Bity.

Aktualizace Firmware 04.11.2022.

Aktualizace Firmware 1.2.19. Aktualizace obsahuje opravu výpočtů v ovládání analogových aktorů, kdy SHC vysílá procentuální výkon 0 - 100% se zaokrouhlením na celá čísla. RF Controller CB01 vysílal do zařízení třetích stran procentuální výkon na 2 desetinná místa. Od aktualizace firmware 1.2.19 RF Controller CB01 vysílá procentuální výkon stejně jako SHC zaokrouhlený na celá čísla.

Aktualizace Firmware 26.07.2022.

Aktualizace Firmware 1.2.17. Aktualizace obsahuje úpravy týkající se Rezervačního a hotelového systému AGNIS. Jedná se zejména o příkaz vypnuto při vymazání rezervace v systému AGNIS, zřízení datového bodu pro Reload z SHC a následné odeslání zpět do systému EATON xComfort.

Aktualizace Firmware 1.07.2022.

Aktualizace Firmware 1.2.15. Aktualizace obsahuje drobné úpravy týkající se odesílání statusů Rezervačního a hotelového systému AGNIS.

Aktualizace Firmware 30.06.2022

Aktualizace Firmware 1.2.14. Aktualizace obsahuje drobné úpravy týkající se protokolu DALI a časování DALI linky pro podporu dalších zařízení.

Aktualizace Firmware 26.05.2022.

Aktualizace Firmware 1.2.13. Aktualizace obsahuje drobné úpravy týkající se funkce "Remote restart", která v současné době funguje jen na povel zapnutí, text "Remote reset" byl přepsán na správné znění funkce "Remote restart". Dále byla provedena oprava chyb kopírování jedotlivých záznamů. Byla zrušena funkce odesílání první načtené hodnoty do SHC po restartu napájení a to z důvodu navázaných Maker v SHC. Dále byla provedena drobná oprava ukládání konfigurace RF Controlleru CB01.

Aktualizace Firmware 16.05.2022.

Aktualizace Firmware 1.2.11. Aktualizace obsahuje možnost v jednotlivých záznamech vypnou, nebo zapnout cyklické odesílání (Confirm time) stavu. V některých konfiguracích systému EATON xComfort není žádoucí odesílat cyklicky stavy a to vzhledem k navázaným makrům, která se automaticky spouští odesláním tohoto stavu. Proto je zde vytvořena možnost vypnutí cyklického odesílání. Dále v této verzi Firmware byla upravena linka DALI a to vzhledem k velkémmu množství i nekvalitních zdrojů pro linku DALI, které se objevují na trhu. V současné době RF Controller CB01 funguje i se zdroji nižšího napětí na této lince.

Aktualizace manuálu 14.04.2022

Aktualizace Firmware 1.2.9. Aktualizace obsahuje rozšíření protokolu DALI DT8 na všechny funkce, které jsou obsaženy v tomto protokolu. Funkce Jasu (Direct), funkce chromatičnosti (Tc), funkce kanálů 1 , 2 a 3 (RGB HSF) funkce kanálů 1 a 2 (RGB Dual), funkce kanálů 4 a 5 (WAF Dual) a funkce samostatných kanálů 1, 2, 3, 4 a 5 (Singel channel). U funkcí  Tc, RGB HSF, RGB Dual a WAF Dual bylo doprogramováno automatické míchání. To znamená, že jedním analogovým aktorem můžete řídit jas, druhým analogovým aktorem můžete řídit chromatičnost o teplé bílé až po studenou bílou. Dalším analogovým aktorem s funkcí RGB HSF řídíte plynulé míchání barev celého spektra a pod.

Aktualizace dále obsahuje v části konfigurace možnost aktivace datového bodu pro restart zařízení RF Controller CB01.

Aktualizace Firmware 15.02.2022. Vylepšení modulu hotelového a restauračního systému Agnis, Podpora ovládání DALI DT8

Aktualizace Firmware 1.2.7. Aktualizace obsahuje kontrolu funkčnosti FTP cesty k souboru hotelového a restauračního systému Agnis a možnost hlašení výsledku této kontroly do systému chytré elektroinstalace EATON xComfort. Aktualizace dále obsahuje zvýšení podpory řízení DALI. Rozhraní DALI (Digital Addressable Lighting Interface) slouží k ovládání osvětlení v domácí automatizaci, vybavení budov a někdy i stadionů (divadla, koncerty, filmová studia a pod. obvykle používají DMX512).  DALI Type 8, také známý jako DALI 209, je zařízení kompatibilní s DALI (zařízení typu 8), které umožňuje uživateli měnit intenzitu a barvu světla a dále teplotu bílé od teplé bílé po studenou bílou. (DT8 - Tc, souřadnice "x" a "y", RGBWAF)

Aktualizace Firmware 04.01.2022. Rozšíření konfigurace záznamů "Confirm time"

Aktualizace Firmware 1.2.6. Aktualizace obsahuje v jednotlivých záznamech prodloužení času "Confirm time" až na 600minut a drobnou opravu na zobrazování "Data loaded" na záložce Agnis.

Aktualizace Firmware 21.12.2021. Přidána záložka "Agnis" hotelový a restaurační informační systém AGNIS

Aktualizace Firmware 1.2.3. Byly přidány nové funkce. Je dostupná po zaplacení licence záložka "Agnis". Rozšíření o Hotelový a restaurační informační systém AGNIS automatizuje ovládání hotelových pokojů a apatrmánů ovládaných systémem EATON xComfort.

Aktualizace Firmware 06.12.2021. Přidána záložka "Toolkits" pro vyhledávání zařízení na linkách DALI a Modbus

Aktualizace Firmware 1.2.1. Byly přidány nové funkce. Je dostupná záložka "Toolkits", kde pomocí funkce skenování můžete hledat zařízení na linkách DALI, Modbus RS485 (RTU) a Modbus TCP/IP. Tím se velmi usnadní hledání zařízení na jednotlivých linkách.

Aktualizace Firmware 11.11.2021. Doplněny informace o lince DALI a informace o lince MODBUS RS485 z hlediska rychlostí.

Aktualizace Firmware 1.1.9. Přidána podpora dalších zařízení na linkách MODBUS RS485. Byly implementovány nové rychlosti linky. V současné době jsou podporovány rychlosti 1200, 2400, 4800, 9600, 38400, 57600 a 115200. Pokud bude vyžadována další podpora stačí zaslat požadavek e-mail.

 

 
Powered by Phoca Cart