Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

     V říjnu roku 2016 se obrátil na firmu EATON majitel domu v Táboře. Byl nespokojen se spolehlivostí zařízení EATON xComfort, které měl namontované dlouhou dobu. Firma, která prováděla montáž už neexistovala. Dle jeho vyjádření, nikdy zařízení nefungovalo správně. Vzhledem k tomu, že máme na starosti Plzeňský a Jihočeský kraj, byl nám tento problém předán. Bohužel se nám nepodařilo získat jakoukoli projektovou dokumentaci z montáže zařízení. Byla získána pouze záloha souboru MRF, která taktéž nebyla aktuální. 

     Z projetu souboru MRF bylo zjištěno, že byl zanedbán postup při vytváření projektu. Signál, mezi prvky a řídící jednotkou Smart Manager byl nedostatečný. Řídící jednotka se chovala nestandardně. Vzhledem k situaci, kdy zařízení xComfort dle vyjádření majitele nefungovalo od počátku, požádali jsme firmu EATON, aby zvážila výměnu řídící jednotky, i přes to, že byla dlouhou dobu po záruce.

     Firma Eaton naší žádosti vyhověla a zaslala novou řídící jednotku.  Provedli jsme výměnu řídící jednotky a vzhledem k tomu, že byl projekt od počátku zanedbán instalační firmou zvolili jsme postup, jako při nové instalaci. Provedli jsme skenování včech prvků, porovnali s původním souborem MRF a provedli náhradu bateriových prvků, které jsme nedohledali. Dálším velmi důležitým krokem bylo skenování kvality příjmu - signálu. Celý projekt jsme museli doplnit o RF router, který nám bezpečně a s patřičnou kvalitou přenesl signál ze sklepních prostor do prvního patra k řídící jednotce. Dále byl zjištěn nesprávný postup při instalaci RF bateriové hlavice s motorickým pohonem. Hlavice byly nesprávně namontované a to vzhledem k chybějícím mezikroužkům, které se vkládají jako vymezení pro řádné utažení hlavice a správnou kalibraci. Ke všem RF bezdrátovým termohlavicím jsme doplnili mezkroužky a provedli kalibraci. Pokud by kalibrace nebyla správně provedena, bateriová hlavice by hlásila chybu a neprováděla by regulaci. Po těchto úkonech jsme provedli přepočet všech spojení.

 

 

     Po provedení přepočtu, kdy byla správně ověřena všechna spojení byly do všech přístrojů odeslány změny.

 

     Takto vytvořený projekt byl vyexportován a nahrán do řídící jednotky.

 

    Pro malou ukázku, jak by jakákoliv instalace neměla vypadat, uvádíme příklad z tohoto rodinného domu.

 

     Dalším příkladem je nevhodné umístnění 12-kanálového RF Multiaktoru výtápění. Multiaktor je umístěn v kovové krabici rozdělovače, což brání dostatečnému signálu do řídící jednotky a je umístěn nad teplovodním přívodem, takže je zahříván v uzavřeném prostoru, což velmi zkracuje jeho životnost.

 


Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analýza
Google analýza
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Čtenost článků
Accept
Decline
Návštevnost
Návštěvnost internetových stránek
Accept
Decline