Na počátku roku 2016 byl uveden do provozu komplex třiceti apartmánů v centru Pece pod Sněžkou "Rezidence Kovárna". Jedním z apartmánu je i apartmán GoToPec.

     Apartmány byly vybaveny podlahovým topením, kde řízení měl obstarávat termostat umístěny v jedné z místností ovládaný pomocí SMS zpráv. Zde vyvstala potřeba řešit kompletní ovládání uceleným systémem.

     Tím nejdůležitějším bylo řešení zónového vytápění. Původní termostat snímal teplotu pouze v jedné místnosti a řídil všechny podlahové zóny najednou. Tento způsob řízení je zcela nevyhovující. V menších místnostech je přetopeno a teplota se řídí podle jedné místnosti. Systém EATON xComfort v komplexu zastane všechny požadované funkce pro řízení, ovládání, kontrolu spotřeby a bezpečnostní funkce. Na podlahové topení byl použit dvanácti kanálový RF Multikaktor vytápění a potřebný počet termoelektrických hlavic. V každé místnosti byl umístěn termostat a tím bylo zajištěno zónové řízení vytápění.

     Aby byl kompletní přehled o spotřebách energií byl v apartmánu osazen elektroměr, vodoměr na teplou a studenou vodu a měřič tepla. Tyto přístroje musí být s impulsním výstupem. Impulsní výstupy byly zavedeny do dvou RF Dvojitých impulsních S0 vstupů pro měření spotřeby. Tím bylo zajištěno měření elektrické energie, teplé a studené vody a tepla.

     Dalším úkolem bylo vyřešit ochranu proti zaplavení. Proto byl do koupelny umístěn senzor zaplavení a před vodoměry byly instalovány elektromagnetické ventily na 230V, které jsou bez napětí otevřené.

     Elektroinstalace v apartmánu byla mimo jiné rozvržena do 4 okruhů. Světelný okruh, zásuvkový okruh (mimo spotřebiče jako jsou lednice, zásuvka na dobíjení fotoaparátů, mobilních telefonů a dalších zařízení, které chceme nechat zapnuté) okruh spotřebičů, který musí zůstat zapnutý a okruh koupelny. Tyto okruhy jsou spínané stykači a stykače jsou ovládané spínacími aktory. Toto rozdělení bylo důležité například pro ovládání pomocí centrálního vypínače umístěného u vchodu. Tomuto centrálnímu vypínači bylo naprogramováno vypnutí světelného a zásuvkového okruhu, mimo okruhu, který musí zůstat zapnutý, přepnutí vytápění do ekonomického režimu a uzavření elektro ventilů na vodu. V koupelně bylo také zapotřebí zajistit sušící program. Byla naprogramována logická funkce na RF tlačítko, které jsme pojmenovali sušení, které mělo funkci při zapnutí spustit v koupelně topení na maximum a při vlhkosti nad 70 %, kterou měří termostat s vlhkoměrem, spustit ventilaci na odvětrání vlhkosti. A protože tato ventilace s funkcí sepnutí při určité vlhkosti mimo dobu od 22.00 do 06.00 hodin, kterou jsme si mimo jiné zvolili musí fungovat při zapnutém sušení i v době od 22.00 hodin do 06.00 hodin stisknutím tohoto RF tlačítka současně zakážeme vypnutí v tuto dobu. To vše uděláme jedním stisknutím RF tlačítka.

      Posledním požadavkem bylo řízení osvětlení v obýváku, samostatné vypínání televizního přijímače, světla kuchyňské linky a vypínání sporáku. Pro řízení osvětlení a stmívání či rozjasňování v obýváku byl použit RF SMART stmívací aktor 250W UNI, dva RF Spínací aktory 10A RLC pro televizní přijímač a kuchyňské světlo a jeden RF Spínací aktor 16A RLC pro sporák. Všechny požadavky jsme měli zpracované a zbývalo vytvořit v programu Eaton RF-System projekt.

      Na prvním obrázku jsou zobrazeny všechny naskenované komponenty systému EATON xComfort. Každou tuto komponentu je nutné v programu nastavit (její chování a funkce, které požadujeme). Na druhém obrázku jsme propojili tyto prvky mezi sebou a s řídící jednotkou RF Smart Managerem. Na třetím obrázku jsme skenovali kvalitu signálu. Posledním krokem bylo vyexportovat celou konfiguraci z programu a vše nahrát přes webové rozraní do řídící jednotky.

     Nakonec zbývalo nakonfigurovat řídící jednotku, režimy topení a funkce, které byly požadovány. Výsledkem celého projektu je maximální úspora energií, kompletní přehled o spotřebovaných energiích ale také komfortní ovládání odkudkoliv. Jen těžko si lze představit spravovat apartmán z Prahy jen původně navrženým řešením pomocí SMS zpráv. Řídící jednotka systému EATON xComfort je neustále napojena na internetové připojení a podává o sobě zprávy formou notifikací, SMS zpráv a e-mailových zpráv. Kdykoliv se lze k ní připojit z mobilního telefonu, tabletu, nebo počítače, vše zkontrolovat, nebo i cokoliv změnit.


Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analýza
Google analýza
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Čtenost článků
Accept
Decline
Návštevnost
Návštěvnost internetových stránek
Accept
Decline